Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novelisací funguje při Gymnáziu, Brno - Řečkovice školská rada. Tento zákon stanoví základní legislativní rámec v paragrafech 167 - 168. 

Složení školské rady pro funkční období 2008 - 2011:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Petr Kalný za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Hana Pohlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Lenka Bučková za pedagogické pracovníky

Jihomoravský kraj jmenoval své zástupce 9. 10. 2008.

25. 9. 2008 proběhla volba členů rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků. Šest kandidátů získalo následující počty hlasů:

 • Hana Pohlová - 43 hlasy
 • Ing. Petr Kalný - 42 hlasy
 • Mgr. Jiří Křenek - 17 hlasů
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. - 12 hlasů
 • Ing. Lucie Sedláčková - 9 hlasů
 • Ing. Jana Bečvářová - 6 hlasů

Do školské rady byli tedy zvoleni paní Pohlová a pan Kalný.

29. srpna 2008 proběhla volba zástupců pedagogických pracovníků školy (výsledky volby).

Složení školské rady do října 2008:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Mgr. Pavel Melichar za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Jiří Michele za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. za pedagogické pracovníky, zvolen v srpnu 2006.

Předsedou školské rady je pan Šmahel, jednatelem pan Vojta.