Školní rok 2008 - 2009

7. 10. 2008 proběhla školská rada jako poslední zasedání ve starém složení. Ředitelka školy seznámila Školskou radu s Výroční zprávou o výchovně vzdělávací činnosti 2007/2008. Během diskuse nad dokumentem byla školská rada ředitelkou školy informována o probíhající přípravě ŠVP VG i s fungováním ŠVP na nižším stupni. Dále byl proveden rozbor grafů s výsledky studia – klíčové kompetence, studijní předpoklady atp. Ředitelka školy také informovala o přijímacím řízení. Školská rada předložený dokument prostudovala a schválila.

Dalším bodem byly informace o situaci ohledně stavebně-technického stavu budovy, resp. o jednáních s představiteli města Brna, resp. JMK o převodu budovy – informace podali předseda Rady, Ing. Šmahel, Ing. Michele, ředitelka školy.

Jednání byli přítomni zvolení členové budoucí Rady tak, aby se zajistil hladký průběh přechodu na novou školskou radu.

Výroční zpráva bude k dispozici na stránkách školy.