Školní rok 2007 - 2008

  • 5. 9. 2007 proběhla školská rada, která se zabývala možnostmi oprav budovy, resp. získáním investic do budov ze strany Magistrátu města Brna jako vlastníka budovy. Školská rada se dohodla na přípravě stavebně-technické dokumentace a posouzení stavu budovy jako podkladech pro jednání o investicích za současného pokračování zajištění oprav budovy ze strany ředitelky školy.
  • 18. 10. 2007 schválení Výroční zprávy o výchovně vzdělávací činnosti za rok 2006/2007. Zpráva je k disposici na stránkách školy.
  • 26. 2. 2008 proběhlo třetí zasedání školské rady. Jeho předmětem bylo zejm. schválení zprávy rozpočtové organisace za rok 2007. Dále školská rada jednala o dalších možnostech investic do budovy a o možnostech řešení majetkoprávních vztahů k budově.