Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Milé maturantky, milí maturanti,

v přiloženém dokumentu najdete rozepsané podmínky Vaší maturitní zkoušky v letošním školním roce.

Ať se Vám daří!

Peter Krupka

Seznam lit.děl - MZ2017

Jednotné zkušební schéma písemných maturitních zkoušek společné části MZ

V příloze naleznete rozpis písemné části maturitní zkoušky.

Maturitní práce 2015

Pokyny k vypracování maturitní práce ve školním roce 2014/2015 (formální, obsahová stránka, obhajoba) a vzor úvodní stránky práce naleznete v přiložených souborech.

Syndikovat obsah