Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení na naši školu pro školní rok 2019/2020.

Vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na našem gymnáziu si můžete převzít ve čtvrtek 2. května 2019 od 14.00 hod. do 18.00 hod. v učebně č. 209 (1. patro) a v pátek 3. května 2019 od  7.00 hod. do 16.00 hod v kanceláři školy (1. patro). Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude vydáváno zákonným zástupcům uchazeče po předložení průkazu totožnosti.  
vedení gymnázia

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
v přiloženém dokumentu naleznete kritéria pro přijetí ke studiu.

Přejeme Vašim dětem dostatek trpělivosti při přípravě na zkoušky.
 

Peter Krupka

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení přátelé,

přikládáme .pdf dokument s vysvětlivkami, jak vyplnit první stranu přihlášky ke studiu. Na druhé straně přihlášky pak základní škola potvrdí správnost údajů – známek Vašich dětí na konci 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. Není třeba tisknout stránku barevně.

S pozdravem

Peter Krupka

Bulletin 2018

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2018, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 6. února 2019.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2019.

Peter Krupka

Syndikovat obsah