Přijímací zkoušky

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
v přiloženém dokumentu naleznete kritéria pro přijetí ke studiu.

Přejeme Vašim dětem dostatek trpělivosti při přípravě na zkoušky.
 

Peter Krupka

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení přátelé,

přikládáme .pdf dokument s vysvětlivkami, jak vyplnit první stranu přihlášky ke studiu. Na druhé straně přihlášky pak základní škola potvrdí správnost údajů – známek Vašich dětí na konci 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. Není třeba tisknout stránku barevně.

S pozdravem

Peter Krupka

Bulletin 2018

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2018, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 6. února 2019.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2019.

Peter Krupka

Syndikovat obsah