Přijímací zkoušky

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení rodiče,

přikládáme vzor vyplnění přihlášky ke studiu jako dokument .pdf.

Je třeba použít formulář platný pro tento školní rok, správný formulář lze získat na webových stránkách www.cermat.cz, odkaz zde. Postačuje černobílá verze.

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

v přiloženém dokumentu jsou uvedena kritéria pro přijímací řízení v roce 2020, tedy pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Vážení přátelé, milí zájemci o studium,

děkujeme Vám za účast na Dni otevřených dveří, který proběhl 15. ledna 2020.
Přikládáme prezentaci, která byla použita na besedě o přijímacím řízení.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2020.

Peter Krupka

Bulletin 2019

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2019, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 15. ledna 2020.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Syndikovat obsah