Přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek, pozvánka ke zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,

Brzy obdržíte, nebo jste již obdrželi, e-mailovou poštou zprávu – pozvánku k přijímacím zkouškám. Věnujte prosím pozornost celému jejímu obsahu včetně všech příloh.

Kontrolujte prosím i vaše složky se spamem.

Provoz školy v době od 16. 3. do 11. 5. 2020

Vážení přátelé,

škola je ve dnech 16. 3. až 11. 5. 2020 přístupná veřejnosti

pouze v pondělí a ve středu a to v době od 8:00 do 11:00.
 
Pro další období tyto časy potvrdíme, popř. upravíme.
Prosíme Vás, ať všechny záležitosti, které nevyžadují Vaši osobní návštěvu, řešíte elektronicky, popř. telefonicky.

Odpolední sportovní aktivity v tělocvičně se ruší.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel školy

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek

Vážení přátelé,

úřikládáme dokument, ve kterém najdete výsledky přijímacího řízení uchazečů, kteří skládali zkoušky v náhradním termínu.

S pozdravem

Peter Krupka

Výsledky přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci,

v přiložených dokumentech najdete výsledky přijímacích zkoušek na naše gymnázium pro studium od září 2020.

Upozorňujeme přijaté uchazeče, že je třeba do 5 pracovních dní, tedy do 24. června 2020, odevzdat zápisový lístek, jinak nárok na přijetí zaniká a místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči.

Zároveň upozorňujeme nepřijaté uchazeče, že je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí – poučení a vzor žádosti jsou přiloženy.

Zápisové lístky a žádosti o vydání nového rozhodnutí můžete odevzdat do kanceláře školy v době od 7.30 do 15.00 hodin.

Gratulujeme všem přijatým, všem ostatním vyslovujeme pochvalu – letošní příprava na přijímací zkoušky byla opravdu velmi náročná.

Aktuální informace pro uchazeče o studium

Vážení přátelé,

dovolím si v tomto textu stručně shrnout podstatné informace o přijímacím řízení v tomto roce. Došlo k zásadním změnám v důsledku karanténních opaření.

1. O přijetí či nepřijetí uchazeče se bude rozhodovat podle kritérií z ledna 2020, zůstávají beze změny.

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení rodiče,

přikládáme vzor vyplnění přihlášky ke studiu jako dokument .pdf.

Je třeba použít formulář platný pro tento školní rok, správný formulář lze získat na webových stránkách www.cermat.cz, odkaz zde. Postačuje černobílá verze.

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

v přiloženém dokumentu jsou uvedena kritéria pro přijímací řízení v roce 2020, tedy pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Vážení přátelé, milí zájemci o studium,

děkujeme Vám za účast na Dni otevřených dveří, který proběhl 15. ledna 2020.
Přikládáme prezentaci, která byla použita na besedě o přijímacím řízení.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2020.

Peter Krupka

Bulletin 2019

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2019, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 15. ledna 2020.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Syndikovat obsah