Přijímací zkoušky

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,
Gymnázium  Brno-Řečkovice, p. o. pořádá

6. února 2019

Den otevřených dveří.

Program:

16.00 – 18.30 Prohlídka školy v omezeném rozsahu.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci školy (půdní vestavba s novými přírodovědnými laboratořemi a posluchárnami) není možné v současné době z bezpečnostních důvodů navštívit všechny prostory a prohlédnout veškeré vybavení budovy.  K dispozici Vám však budou všichni vyučující, kteří rádi zodpoví Vaše dotazy týkající se výuky na našem gymnáziu. Nově opravenou budovu si budete moci prohlédnout na jaře v rámci slavnostního otevření a plánovaného dne otevřených dveří pro širokou veřejnost.

16.30 – 17.15 Beseda s vedením školy v tělocvičně
17.30 – 18.15 Beseda s vedením školy v tělocvičně

Na besedách budeme informovat o přijímacím řízení a zodpovíme Vaše případné dotazy. Bude možné si zakoupit informační bulletin. Jste srdečně zváni.

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
v přiloženém dokumentu naleznete kritéria pro přijetí ke studiu.

Přejeme Vašim dětem dostatek trpělivosti při přípravě na zkoušky.
 

Peter Krupka

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení přátelé,

přikládáme .pdf dokument s vysvětlivkami, jak vyplnit první stranu přihlášky ke studiu. Na druhé straně přihlášky pak základní škola potvrdí správnost údajů – známek Vašich dětí na konci 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy. Není třeba tisknout stránku barevně.

S pozdravem

Peter Krupka

Bulletin 2018

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2018, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 6. února 2019.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2019.

Peter Krupka

Syndikovat obsah