Přijímací zkoušky

Termíny přijímacích zkoušek, pozvánka ke zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,

Brzy obdržíte, nebo jste již obdrželi, e-mailovou poštou zprávu – pozvánku k přijímacím zkouškám. Věnujte prosím pozornost celému jejímu obsahu včetně všech příloh.

Kontrolujte prosím i vaše složky se spamem.

Aktuální informace pro uchazeče o studium

Vážení přátelé,

dovolím si v tomto textu stručně shrnout podstatné informace o přijímacím řízení v tomto roce. Došlo k zásadním změnám v důsledku karanténních opaření.

1. O přijetí či nepřijetí uchazeče se bude rozhodovat podle kritérií z ledna 2020, zůstávají beze změny.

Vzor vyplnění přihlášky ke studiu

Vážení rodiče,

přikládáme vzor vyplnění přihlášky ke studiu jako dokument .pdf.

Je třeba použít formulář platný pro tento školní rok, správný formulář lze získat na webových stránkách www.cermat.cz, odkaz zde. Postačuje černobílá verze.

Kritéria pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

v přiloženém dokumentu jsou uvedena kritéria pro přijímací řízení v roce 2020, tedy pro přijetí ke studiu od školního roku 2020/2021.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Prezentace ze Dne otevřených dveří

Vážení přátelé, milí zájemci o studium,

děkujeme Vám za účast na Dni otevřených dveří, který proběhl 15. ledna 2020.
Přikládáme prezentaci, která byla použita na besedě o přijímacím řízení.

S pozdravem

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Formulář potvrzení o volnočasových aktivitách

Vážení rodiče,

v přiloženém dokumentu je ke stažení formulář, který můžete použít jako doklad o volnočasových aktivitách Vašich dětí pro potřeby přijímacího řízení v roce 2020.

Peter Krupka

Bulletin 2019

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2019, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 15. ledna 2020.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Syndikovat obsah