Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Evropský parlament mládeže

Ve dnech 24. - 27. XI. 2011 se konalo zasedání Evropského parlamentu mládeže. Zúčastnili se jej i naši studenti. Zpráva je na stránkách ZSV.

Gilotina je třetí

 V pátek 2. 12. 2011 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže Nejlepší školní časopis roku 2011. Gilotina obsadila v kategorii středních škol krásné třetí místo. 

Debatování

Ve dnech 25. -27. listopadu se konal 2. turnaj 13. ročníku debatní ligy. Hostitelským městem byla tentokrát Česká Třebová. Náš debatní klub na turnaj přijel pouze s jedním týmem „Šabákovi otroci“ ve složení: Lukáš Buřil, Richard Kalný, Eliška Boženková a Ondřej Šabacký.

Výsledky voleb do školské rady

Dne 23. listopadu 2011 proběhly podle školského zákona (531/2004 Sb, §167 a §168) volby členů školské rady na období 2012 - 2015.

Členové školské rady z řad pedagogů byli na pedagogické poradě zvoleni
- Mgr. Lenka Bučková
- Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly na třídních schůzkách.
Bylo odevzdáno celkem 216 hlasovacích lístků, z nich byl na 69 označen jeden kandidát a na 147 byli označeni dva kandidáti.

Debatní turnaj

 Ve dnech 21.10. – 23.10. 2011 se uskutečnil první turnaj XVII. ročníku Debatní ligy. Hostitelem celé akce bylo  Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci. Zadaná témata:

  1. ČR by měla lépe chránit oběti domácího násilí.
  2. ČR by měla co nejdříve přijmout euro.
  3. Držení střelných zbraní soukromými osobami by mělo být zakázáno.

Naše tři týmy na tomto turnaji opět nezahálely a z celkového počtu šestnácti zúčastněných se všechny dostaly v konečném pořadí nejhůře na 8. místo.

Seznamovací pobyt prim

Zprávu o seznamovacím pobytu nových žáků školy najdete na stránce výchovného poradenství.

Schůzka rodičů žáků účastnících se studentské výměny Brno-Kassel

Dne 19. září 2011 (pondělí) v 17.00 hodin se uskuteční schůzka rodičů žáků, kteří se zúčastní studentské výměny s gymnáziem Engelsburg (SRN), v učebně fyziky (místnost č. 308 , 2. patro). Na schůzce se bude vybírat příspěvek ve výši 1200,- Kč. Případné dotazy u profesorky D. Zemanové.

Ředitelské volno

Z provozních důvodů je na pátek 9.9.2011 vyhlášeno pro studenty ředitelské volno.

Organizace výuky 2.9.

V pátek 2.9. bude výuka na nižším stupni gymnázia v rozsahu 4 vyučovacích hodin, na vyšším stupni v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

Od pondělí 5.9. začne probíhat výuka podle rozvrhu.

Obědy se začínají vydávat od pátku 2.9. Ve čtvrtek 1.9. se obědy vydávat nebudou.

Syndikovat obsah