Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Maraton psaní dopisů

Během čtyř dnů uprostřed prosince (12. - 15. XII. 2017) byla možnost napsat si na Gymnáziu Brno-Řečkovice dopis do jedné ze šesti zemí světa, která plně nerespektuje lidská práva, a tak se zapojit do celosvětové akce Maraton psaní dopisů organisované Amnesty International.
Mezi dopisy je i deset z Gyrecu. Všechny jsou napsány v mezinárodních jazycích (devět v angličtině a jeden ve francouzštině). Na dopisech, ponechaných k podepsání, se nashromáždilo okolo padesáti podpisů. Jelikož si naši organisátoři vybrali k podpoře dva ze šesti možných případů, putují naše dopisy na Madagaskar a do Čadu, kde jsou drženi lidé, které jsme se rozhodli akcí podpořit.

Debatéři ovládli Českou Třebovou

Začátkem prosince proběhl již třetí debatní turnaj letošní sezóny, tentokrát v České Třebové. Sjelo se na něj celkem 22 týmů z celé ČR. Naši školu zastupoval jednak tým "Bylo nás čtyři" tvořený Marianou Janečkovou a Lucií Královou (KVI B) a doplněný dvěma hostujícími debatéry, jednak tým "Tři ve při" s Prokopem MaršíkemMartinem Pavlokem (SEP A) Markem Padyšákem (KVA A). Přestože debatují jen pár měsíců, byly naše slečny schopny zvítězit ve třech debatách z pěti a obsadit krásné šesté místo. Zkušenější "Tři ve při" potvrdili svoji pozici jednoho z favoritů turnaje a s konečnými pěti výhrami si odvezli pomyslnou zlatou medaili. Skvělé výsledky našeho klubu ještě podtrhli Prokop Maršík a Martin Pavlok, kteří si odvezli ocenění za 2. a 3. nejlepšího řečníka turnaje. 

Ekonomická olympiáda

Začátkem prosince proběhlo základní kolo ekonomické olympiády. Z tohoto kola postoupilo pět našich studentů (maximální možný počet postupů za školu) do kola krajského, které se bude konat v budově krajského úřadu 29. I. 2018. Školu mají právo representovat L. Hudeček a D. Kramář ze septimy B a P. Maršík, S.

Mikulášská nadílka v Domově Tereza

Pátého prosince na Terezu opět dorazili čerti, andělé a Mikuláš, aby potěšili klienty domova. Náladu všem navodilo hudební vystoupení Františka Jeřábka, Lindy Cetlové, Lenky Brlicové a Matěje Otáhala, známé koledy zpívali společně klienti, vychovatelky i rodiče.
  Důstojný Mikuláš v podání Davida Novotného zanedlouho vstoupil v doprovodu čertů a andělů a začal hodnotit chování jednotlivých klientů. Pár hříšníků si čerti málem odnesli do pekla, ale po slibu, že se polepší, nakonec nikoho do pekla nevzali, ačkoliv několik hříšníků už v pytli vězelo. Všichni, včetně hříšníků, byli obdarováni mikulášskými sladkostmi, které jim udělali opravdu velkou radost.
  Tradiční mikulášská besídka byla zakončena společným zpíváním vánočních koled a přáním krásného adventního času a všeho dobrého do nového roku. Zase za rok se těšíme!
 

Rekonstrukce budovy školy – pozvánka na prezentaci

Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé,

přípravy na rekonstrukci školní budovy se chýlí ke konci, a tak se předpokládané stavební práce blíží.

Rád bych Vás všechny pozval na setkání, na kterém představíme projekt a finální podobu budovy školy, nastíníme časový harmonogram prací a zodpovíme dotazy.

České hlavičky 2017

V letošním ročníku soutěže České hlavičky, projektu na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, dosáhly významného úspěchu naše studentky Kateřina Kudličková (sep B) a Magdaléna Kadlecová (sep B). Katka zvítězila se svou prací Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech v kategorii Sanitas. Její práce se zabývá průzkumem zatím neprobádaných proteinů, u nichž byla navržena hypotéza, že mohou souviset s rozvojem chronické lymfocytární leukémie.
Zvláštní cenu  udělila porota Magdaléně Kadlecové za práci, v níž se věnovala vzácnému onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB) neboli nemoci motýlích křídel. Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci a  gratulujeme. 
 

Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Ing. Bc. Jan Havíř,   47 hlasů
MUDr. Denisa Jelínková,   55 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.,    55 hlasů
JUDr. Jana Nováková,   55 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni
MUDr. Denisa Jelínková
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
JUDr. Jana Nováková  

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

Mgr. Lenka Bučková
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Bulletin 2017

Vážení rodiče, milí zájemci o studium,

Informační Bulletin 2017, ve kterém jsou shrnuty všechny nejdůležitější informace o škole a o přijímacím řízení, včetně ukázek úloh z přijímacích zkoušek, je k dispozici k zakoupení v kanceláři gymnázia a na vrátnici za 40 Kč.

Bulletin bude možné zakoupit i na Dni otevřených dveří 17. ledna 2018.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Stříbro z mezinárodního kola lingvistické olympiády

Na přelomu července a srpna 2017 reprezentovala Eliška Freibergerová ze septimy B Českou republiku na 15. mezinárodním kole lingvistické olympiády v irském Dublinu. Soutěže se zúčastnilo celkem 172 soutěžících  z 27 států světa. Úlohy byly založeny na jazykových jevech v neznámých jazycích s cílem odhalit logickými úvahami a analýzou textu systém daného jazyka (např. početní systém nigerijského jazyka birom, přivlastňovací systém indonéského jazyka abui apod.). Soutěžilo se v individuálních a týmových disciplínách, Eliška vybojovala v rámci českého čtyřčlenného týmu stříbrnou medaili.
 

Studentské volby 2017

Na webu společnosti Člověk v tísni byly zveřejněny celorepublikové výsledky Studentských voleb do Poslanecké sněmovny 2017. Naše škola se zapojila také, čekáme na výsledky od naší volební komise.
Syndikovat obsah