Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Příběhy bezpráví

Z důvodu časové zaneprázděnosti hosta se odkládá projekce Příběhy bezpráví z původního termínu 21. XI. 2012 na pravděpodobně 5. XII. 2012 ve stejnou dobu (13.00; v rámci S-ZSV SPT). Promítán bude film České děti.

Ocenění studentů školy hejtmanem Jihomoravského kraje

12. listopadu 2012 předali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek ocenění žákům středních škol z Jihomoravského kraje, kteří dosáhli významných úspěchů v celostátních a mezinárodních kolech vědomostních soutěží. Z naší školy byli oceněni Monika Rozehnalová (Septima B, 1. místo v celostátním kole SOČ), Tereza Juráková (Septima B, 2. místo v celostátním kole SOČ), Kristýna Haráková (Septima B, 2. místo v celostátním kole SOČ) a Michaela Novotná (Septima A, 3. místo v celostátním kole SOČ).

Poté byli oficiálně přivítáni noví účastníci Programu podpory nadaných studentů, který realizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu.

Den Evropského parlamentu mládeže

V pátek 2. 11. 2012 se na našem gymnáziu konal Den Evropského parlamentu mládeže. Tato událost měla za úkol seznámit studenty brněnských středních škol s fungováním organizace Evropský parlament mládeže v České republice (EPM ČR) a zhruba představit průběh akcí, organizovaných touto institucí. Celý projekt probíhal, stejně jako zasedání  EPM, v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jej 47 studentů ze tří škol. Kromě našeho gymnázia se jednalo ještě o Gymnázium Vídeňská a Gymnázium Slovanské náměstí.

Studentská výměna Brno-Bilbao 2012/2013

 V týdnu od 14.10. do 21.10.2012 navštívili naši školu španělští studenti z Bilbaa. Jednalo se o výměnný pobyt studentů kvint, za účelem rozšíření obzoru znalostí anglického jazyka, kteří se na oplátku podívají do Baskicka v dubnu 2013. Během celého týdne se si společně prohlédli památky Brna. Češi seznámili nové kamarády se svým městem a připravili si krátké referáty.

Středoškolské hry ve volejbale

29. 10. (dívky) a 30. 10. (hoši) se konaly Středoškolské hry ve volejbale. Dívky ve své skupině skončily na 2. místě, hoši na 4. místě. Děkujeme všem za reprezentaci školy.

Běh brněnské mládeže

BBM je čtyřkolová soutěž v běhu mládeže.

Trať dlouhá zhruba1200 metrů se běhá v Lužánkách a na Lesné.V tradiční podzimní atmosféře, v Rokli na Lesné, proběhlo 2. kolo už 22. ročníku BBM.

Naše gymnázium je po 1. kole z patnácti škol na 3. místě. Chtěli jsme upevnit naše umístnění, proto jsme sestavili tým z nejlepších běžců od prim po kvarty, a uspěli jsme. 

Týden vědy a techniky aneb Energie vědy v Brně

Akademie věd ČR pořádá letos  již 12. ročník Týdne vědy a techniky. Akce se koná v termínu od 1. do 15. listopadu 2012 a mezi partnerské organizace patří i Gymnázium Brno-Řečkovice.

Studenti středních a vysokých škol i široká veřejnost budou mít příležitost vybrat si ze široké nabídky přednášek či navštívit některé z pracovišť Akademie věd, které pro zájemce připravily dny otevřených dveří.

Bližší informace k programu Týdne vědy a techniky naleznete v příloze.

Soutěž finanční gramotnosti

Byl zahájen další ročník soutěže finanční gramotnosti. Zájemci o účast najdou přihlašovací formulář na stránce soutěže (www.fgsoutez.cz). Nižší stupeň školy (prima - kvarta) je I. kategorie; vyšší stupeň (kvinta - oktáva) je II. kategorie. Při přihlašování vyberete svou kategorii, přihlásíte se jako ŽÁK, vyplníte statistický formulář a následně se dostanete k online testu. Přihlašovací klíč je: c6sula64uikl Zájemci o soutěž si mohou prohlédnout ukázkové testy v kabinetě 301. Tři nejúspěšnější (správnost a rychlost) účastníci v každé kategorii tvoří družstvo do dalšího kola. Základní kolo trvá do 20. prosince. Všem účastníkům přejeme hodně zdaru!

Sportovní kroužek

CVČ Mateřídouška nabízí studentům nižšího stupně sportovní kroužek s všestranným zaměřením. Kroužek bude probíhat v úterý nebo čtvrtek od 15 do 16 hodin. Zájemci jsou zváni na ukázkovou hodinu ve čtvrtek 4.10. v 15.00 na hřišti. Podrobné informace naleznete v příloženém letáku.

Návštěva mezinárodní přehlídky studentských prací EUCYS

V pondělí 24. září 2012 asi dvacítka zájemců ze sext a septim našeho gymnázia využila společně se studenty z dalších jihomoravských škol nabídky Ústavu informatiky AV ČR navštívit mezinárodní přehlídku studentských prací s názvem EUCYS 2012 (European Union Contest for Young Scientists). Tato přehlídka se konala v hlavním městě Slovenské republiky a k vidění zde bylo zhruba 8 desítek posterových prezentací projektů, jejichž autoři se do Bratislavy sjeli celkem z 37 zemí! Více informací k této akci naleznete na www.eucys2012.eu.

Syndikovat obsah