Vítejte na našich stránkách!

Vítáme Vás na stránkách Gymnázia Brno-Řečkovice. Doufáme, že na nich najdete všechny potřebné informace.

Aktuality

Mezinárodní certifikát z francouzského jazyka DELF scolaire

V listopadu 2017 se třem studentkám našeho gymnázia podařilo na Alliance Francaise Brno složit mezinárodní jazykovou zkoušku z francouzského jazyka. Na úrovni B1 - Hance Faldynové, na úrovni B2 - Emě Cetkovské a Anetě Nedělkové. Všem jmenovaným srdečně blahopřejeme.

Dějepisné soutěže nižší stupeň

Naši studenti z nižšího stupně se zapojili do dějepisných soutěží, v nichž se jim podařilo dosáhnout pěkných výsledků.
V dějepisné olympiádě student kvarty A Jakub Straka obsadil 3. místo v městském kole a postoupil tak do kola krajského.

Živá knihovna

Ve středu 20. XII. 2017 jsme na naší škole hostili projekt Amnesty International Živá knihovna, v jehož rámci měli studenti sext možnost se seznámit s nevšedním životem příslušníků čtyř menšin. Diskutovat jsme mohli s bývalým bezdomovcem, Romem, Syřanem a Egypťanem, kteří v současnosti žijí v Brně. Fotografie na webu akcí ZSV.

Maraton psaní dopisů

Během čtyř dnů uprostřed prosince (12. - 15. XII. 2017) byla možnost napsat si na Gymnáziu Brno-Řečkovice dopis do jedné ze šesti zemí světa, která plně nerespektuje lidská práva, a tak se zapojit do celosvětové akce Maraton psaní dopisů organisované Amnesty International.
Mezi dopisy je i deset z Gyrecu. Všechny jsou napsány v mezinárodních jazycích (devět v angličtině a jeden ve francouzštině). Na dopisech, ponechaných k podepsání, se nashromáždilo okolo padesáti podpisů. Jelikož si naši organisátoři vybrali k podpoře dva ze šesti možných případů, putují naše dopisy na Madagaskar a do Čadu, kde jsou drženi lidé, které jsme se rozhodli akcí podpořit.

Debatéři ovládli Českou Třebovou

Začátkem prosince proběhl již třetí debatní turnaj letošní sezóny, tentokrát v České Třebové. Sjelo se na něj celkem 22 týmů z celé ČR. Naši školu zastupoval jednak tým "Bylo nás čtyři" tvořený Marianou Janečkovou a Lucií Královou (KVI B) a doplněný dvěma hostujícími debatéry, jednak tým "Tři ve při" s Prokopem MaršíkemMartinem Pavlokem (SEP A) Markem Padyšákem (KVA A). Přestože debatují jen pár měsíců, byly naše slečny schopny zvítězit ve třech debatách z pěti a obsadit krásné šesté místo. Zkušenější "Tři ve při" potvrdili svoji pozici jednoho z favoritů turnaje a s konečnými pěti výhrami si odvezli pomyslnou zlatou medaili. Skvělé výsledky našeho klubu ještě podtrhli Prokop Maršík a Martin Pavlok, kteří si odvezli ocenění za 2. a 3. nejlepšího řečníka turnaje. 

Ekonomická olympiáda

Začátkem prosince proběhlo základní kolo ekonomické olympiády. Z tohoto kola postoupilo pět našich studentů (maximální možný počet postupů za školu) do kola krajského, které se bude konat v budově krajského úřadu 29. I. 2018. Školu mají právo representovat L. Hudeček a D. Kramář ze septimy B a P. Maršík, S.

Mikulášská nadílka v Domově Tereza

Pátého prosince na Terezu opět dorazili čerti, andělé a Mikuláš, aby potěšili klienty domova. Náladu všem navodilo hudební vystoupení Františka Jeřábka, Lindy Cetlové, Lenky Brlicové a Matěje Otáhala, známé koledy zpívali společně klienti, vychovatelky i rodiče.
  Důstojný Mikuláš v podání Davida Novotného zanedlouho vstoupil v doprovodu čertů a andělů a začal hodnotit chování jednotlivých klientů. Pár hříšníků si čerti málem odnesli do pekla, ale po slibu, že se polepší, nakonec nikoho do pekla nevzali, ačkoliv několik hříšníků už v pytli vězelo. Všichni, včetně hříšníků, byli obdarováni mikulášskými sladkostmi, které jim udělali opravdu velkou radost.
  Tradiční mikulášská besídka byla zakončena společným zpíváním vánočních koled a přáním krásného adventního času a všeho dobrého do nového roku. Zase za rok se těšíme!
 

Rekonstrukce budovy školy – pozvánka na prezentaci

Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé,

přípravy na rekonstrukci školní budovy se chýlí ke konci, a tak se předpokládané stavební práce blíží.

Rád bych Vás všechny pozval na setkání, na kterém představíme projekt a finální podobu budovy školy, nastíníme časový harmonogram prací a zodpovíme dotazy.

České hlavičky 2017

V letošním ročníku soutěže České hlavičky, projektu na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, dosáhly významného úspěchu naše studentky Kateřina Kudličková (sep B) a Magdaléna Kadlecová (sep B). Katka zvítězila se svou prací Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech v kategorii Sanitas. Její práce se zabývá průzkumem zatím neprobádaných proteinů, u nichž byla navržena hypotéza, že mohou souviset s rozvojem chronické lymfocytární leukémie.
Zvláštní cenu  udělila porota Magdaléně Kadlecové za práci, v níž se věnovala vzácnému onemocnění Epidermolysis bullosa congenita (EB) neboli nemoci motýlích křídel. Oběma studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci a  gratulujeme. 
 

Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Syndikovat obsah