Akce Zsv

Témata SOČ - ZSV

Na školní rok 2015/2016 nabízí škola následující témata prací SOČ spadající do oborů pod ZSV, např. č. 13 - ekonomika a řízení, č. 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, č. 17 - filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory (nabízená témata budou průběžně doplňována):
 
Spor Řecka a Makedonie (FYROM) – dopady na mezinárodní společenství - Vojta

Témata primární prevence sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, gamblerství, rasismus,…) – využití výsledků dotazníkového šetření; tvorba informačních materiálů - Vojta, Vybíral

Bylo za komunistů líp?? – srovnání cenové hladiny dnes a před rokem 1989 v poměru k příjmům - Vojta

Integrační celky na světě – Africká unie, Gulf cooperation, frank CFA, East African Community; srovnání s vývojem a cílem EU - Vojta

Srovnání vybrané legislativy ČR a SR (např. trestní zákoníky) - Vojta

Federalisace U.S.A. – vztah států a federace (daně, daňová harmonisace – DPH; právní předpisy, dopravní předpisy atp.) - inspirace pro EU ?; srovnání s EU - Vojta

Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dítěte témata na únosy dětí do ciziny, vymáhání atp. - Vojta

Je samozřejmě možné navrhovat vlastní témata.

České fórum v rámci EPM.

 Ve dnech 21.-24.11. se ve Znojmě uskutečnilo České fórum v rámci Evropského parlamentu mládeže. Naši školu reprezentovali studenti Hrček, Vodička, Bouša a Papoušková. Akce slouží především jako příprava na Národní výběrovou konferenci, která se uskuteční v březnu 2014 ve Strakonicích.

Soudci do škol

Připojili jsme se k programu Soudcovské unie ČR jehož cílem je seznámit veřejnost s objektivními informacemi o soudním systému v ČR. Spolupracujeme se soudci z Okresního soudu Brno-venkov.

Školní rok 2016/2017:
Návštěva byla uskutečněna 23. III. 2017. Čekáme na zprávu.

Školní rok 2015/2016
:

Seznámení s náboženstvím

Během studia na škole se také seznamujeme s různými náboženskými proudy:
 

Prohlídka synagogy

V rámci návštěvy Prahy je v oktávě zařazena i prohlídka židovského města.

Jako každý rok, i letos (2018) jsme navštívili brněnskou synagogu. Zprávu přebírám od A. Skládané:

Jeden svět a Příběhy bezpráví

Každoročně se účastníme projektů Člověka v tísni:

Příběhy bezpráví

Výchova k lidským právům

Naše škola podporuje různé aktivity směřující k výchově k lidským právům.

Živá knihovna

Program Amnesty International proběhl ve středu 20. XII. 2017.


Evropský parlament mládeže

Ve dnech 22. až 25.3.2012 se naši studenti zúčastnili Národní výběrové konference v Karlových Varech. Více informací naleznete v příloze.

 

Soutěže ZSV

Na této stránce najdete informace o soutěžích, kterých mají studenti možnost se zúčastnit v rámci předmětů OBV a ZSV. Všem, kteří takto úspěšně representují naši školu, gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme.
Pravidelné soutěže:
EuropaSecura
Finanční gramotnost
Ekonomická olympiáda
 

Studijní materiály Vojta

Stránku budu postupně plnit, jak se ukáže potřeba.

ZSV OCT:
- typologie státních zřízení
- renesance

psych

Syndikovat obsah