Školská rada

Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Ing. Bc. Jan Havíř,   47 hlasů
MUDr. Denisa Jelínková,   55 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.,    55 hlasů
JUDr. Jana Nováková,   55 hlasů

Členy školské rady tak byli zvoleni
MUDr. Denisa Jelínková
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
JUDr. Jana Nováková  

Z řad pedagogů gymnázia byli zvoleni

Mgr. Lenka Bučková
Mgr. Michaela Černá
Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Poslední tři členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Děkujeme všem kandidátům za ochotu pracovat pro školu ve školské radě, děkujeme končící školské radě za práci, kterou v minulém období odvedla.

Peter Krupka
ředitel gymnázia

Složení školské rady na období 2015 - 2017

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 19. listopadu proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2015 – 2017.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 97 hlasů, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Otto Harák 10 hlasů
Mgr. Jiří Křenek 19 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. 21 hlasů

Složení školské rady na období 2012 - 2015

 Školská rada bude v dalším tříletém období, tedy v letech 2012 - 2015, pracovat v tomto složení:

Zřizovatelem byli jmenováni:

- pan Josef Bořecký
- pan Ing. Oliver Pospíšil
- pan Mgr. Marek Viskot

Zástupci pedagogů gymnázia byli zvoleni:

- paní Mgr. Lenka Bučková
- paní Mgr. Michaela Černá
- pan Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žálů byli zvoleni:

- pan Otto Harák
- pan Mgr. Jiří Křenek
- paní Bc. Vlasta Zelinková

Doplňovací volby do školské rady

 Vážení rodiče, milí studenti,

v doplňovacích volbách do školské rady byl za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvolen pan Otto Harák.

Peter Krupka
ředitel gymnázia
 

Výsledky voleb do školské rady

Dne 23. listopadu 2011 proběhly podle školského zákona (531/2004 Sb, §167 a §168) volby členů školské rady na období 2012 - 2015.

Členové školské rady z řad pedagogů byli na pedagogické poradě zvoleni
- Mgr. Lenka Bučková
- Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly na třídních schůzkách.
Bylo odevzdáno celkem 216 hlasovacích lístků, z nich byl na 69 označen jeden kandidát a na 147 byli označeni dva kandidáti.

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novelisací funguje při Gymnáziu, Brno - Řečkovice školská rada. Tento zákon stanoví základní legislativní rámec v paragrafech 167 - 168. 

Složení školské rady pro funkční období 2008 - 2011:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Petr Kalný za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Hana Pohlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Lenka Bučková za pedagogické pracovníky

Jihomoravský kraj jmenoval své zástupce 9. 10. 2008.

25. 9. 2008 proběhla volba členů rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků. Šest kandidátů získalo následující počty hlasů:

 • Hana Pohlová - 43 hlasy
 • Ing. Petr Kalný - 42 hlasy
 • Mgr. Jiří Křenek - 17 hlasů
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. - 12 hlasů
 • Ing. Lucie Sedláčková - 9 hlasů
 • Ing. Jana Bečvářová - 6 hlasů

Do školské rady byli tedy zvoleni paní Pohlová a pan Kalný.

29. srpna 2008 proběhla volba zástupců pedagogických pracovníků školy (výsledky volby).

Složení školské rady do října 2008:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Mgr. Pavel Melichar za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Jiří Michele za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. za pedagogické pracovníky, zvolen v srpnu 2006.

Předsedou školské rady je pan Šmahel, jednatelem pan Vojta.

Školní rok 2008 - 2009

7. 10. 2008 proběhla školská rada jako poslední zasedání ve starém složení. Ředitelka školy seznámila Školskou radu s Výroční zprávou o výchovně vzdělávací činnosti 2007/2008. Během diskuse nad dokumentem byla školská rada ředitelkou školy informována o probíhající přípravě ŠVP VG i s fungováním ŠVP na nižším stupni. Dále byl proveden rozbor grafů s výsledky studia – klíčové kompetence, studijní předpoklady atp. Ředitelka školy také informovala o přijímacím řízení. Školská rada předložený dokument prostudovala a schválila.

Školní rok 2007 - 2008

 • 5. 9. 2007 proběhla školská rada, která se zabývala možnostmi oprav budovy, resp. získáním investic do budov ze strany Magistrátu města Brna jako vlastníka budovy. Školská rada se dohodla na přípravě stavebně-technické dokumentace a posouzení stavu budovy jako podkladech pro jednání o investicích za současného pokračování zajištění oprav budovy ze strany ředitelky školy.

Školní rok 2006 - 2007

 • Na svém prvním jednání v roce 2006/2007 dne 12. 10. 2006 školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o výchovně vzdělávací činnosti za rok 2005/2006. Tato zpráva byla dále postoupena krajskému úřadu. V elektronické podobě je k disposici na webových stránkách školy. Rada dále projednala systém autoevaluace školy, rozšířený učební plán pro vyšší stupeň, školní řád a klasifikační předpis.
Syndikovat obsah