Školská rada

Složení školské rady pro období 2018-2020

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 22. listopadu 2017 proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2018 – 2020.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 84 hlasovacích lístků, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Složení školské rady na období 2015 - 2017

Vážení rodiče, vážení přátelé,

ve středu 19. listopadu proběhly volby členů školské rady pro funkční období 2015 – 2017.

Ve volbě zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky bylo odevzdáno celkem 97 hlasů, jednotliví kandidáti obdrželi hlasy takto:

Otto Harák 10 hlasů
Mgr. Jiří Křenek 19 hlasů
Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. 21 hlasů

Složení školské rady na období 2012 - 2015

 Školská rada bude v dalším tříletém období, tedy v letech 2012 - 2015, pracovat v tomto složení:

Zřizovatelem byli jmenováni:

- pan Josef Bořecký
- pan Ing. Oliver Pospíšil
- pan Mgr. Marek Viskot

Zástupci pedagogů gymnázia byli zvoleni:

- paní Mgr. Lenka Bučková
- paní Mgr. Michaela Černá
- pan Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žálů byli zvoleni:

- pan Otto Harák
- pan Mgr. Jiří Křenek
- paní Bc. Vlasta Zelinková

Doplňovací volby do školské rady

 Vážení rodiče, milí studenti,

v doplňovacích volbách do školské rady byl za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvolen pan Otto Harák.

Peter Krupka
ředitel gymnázia
 

Výsledky voleb do školské rady

Dne 23. listopadu 2011 proběhly podle školského zákona (531/2004 Sb, §167 a §168) volby členů školské rady na období 2012 - 2015.

Členové školské rady z řad pedagogů byli na pedagogické poradě zvoleni
- Mgr. Lenka Bučková
- Mgr. Michal Kuňák, Ph.D.

Volby členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly na třídních schůzkách.
Bylo odevzdáno celkem 216 hlasovacích lístků, z nich byl na 69 označen jeden kandidát a na 147 byli označeni dva kandidáti.

Školská rada

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších novelisací funguje při Gymnáziu, Brno - Řečkovice školská rada. Tento zákon stanoví základní legislativní rámec v paragrafech 167 - 168. 

Složení školské rady pro funkční období 2008 - 2011:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Petr Kalný za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Hana Pohlová za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Lenka Bučková za pedagogické pracovníky

Jihomoravský kraj jmenoval své zástupce 9. 10. 2008.

25. 9. 2008 proběhla volba členů rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků. Šest kandidátů získalo následující počty hlasů:

 • Hana Pohlová - 43 hlasy
 • Ing. Petr Kalný - 42 hlasy
 • Mgr. Jiří Křenek - 17 hlasů
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. - 12 hlasů
 • Ing. Lucie Sedláčková - 9 hlasů
 • Ing. Jana Bečvářová - 6 hlasů

Do školské rady byli tedy zvoleni paní Pohlová a pan Kalný.

29. srpna 2008 proběhla volba zástupců pedagogických pracovníků školy (výsledky volby).

Složení školské rady do října 2008:
 • Josef Bořecký za zřizovatele (JMK)
 • Mgr. Pavel Melichar za pedagogické pracovníky
 • Ing. Stanislav Michalík za zřizovatele (JMK)
 • Ing. Jiří Michele za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Ing. Milan Šmahel, Ph.D. za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky
 • Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. za pedagogické pracovníky, zvolen v srpnu 2006.

Předsedou školské rady je pan Šmahel, jednatelem pan Vojta.

Školní rok 2008 - 2009

7. 10. 2008 proběhla školská rada jako poslední zasedání ve starém složení. Ředitelka školy seznámila Školskou radu s Výroční zprávou o výchovně vzdělávací činnosti 2007/2008. Během diskuse nad dokumentem byla školská rada ředitelkou školy informována o probíhající přípravě ŠVP VG i s fungováním ŠVP na nižším stupni. Dále byl proveden rozbor grafů s výsledky studia – klíčové kompetence, studijní předpoklady atp. Ředitelka školy také informovala o přijímacím řízení. Školská rada předložený dokument prostudovala a schválila.

Školní rok 2007 - 2008

 • 5. 9. 2007 proběhla školská rada, která se zabývala možnostmi oprav budovy, resp. získáním investic do budov ze strany Magistrátu města Brna jako vlastníka budovy. Školská rada se dohodla na přípravě stavebně-technické dokumentace a posouzení stavu budovy jako podkladech pro jednání o investicích za současného pokračování zajištění oprav budovy ze strany ředitelky školy.

Školní rok 2006 - 2007

 • Na svém prvním jednání v roce 2006/2007 dne 12. 10. 2006 školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o výchovně vzdělávací činnosti za rok 2005/2006. Tato zpráva byla dále postoupena krajskému úřadu. V elektronické podobě je k disposici na webových stránkách školy. Rada dále projednala systém autoevaluace školy, rozšířený učební plán pro vyšší stupeň, školní řád a klasifikační předpis.
Syndikovat obsah