Věda do škol a školáci do vědy

Gymnázium Brno-Řečkovice (partner projektu)

Celý název projektu
Věda do škol a školáci do vědy:
Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a  vzdělávání
Registrační číslo
CZ.1.07/2.3.00/45.0044
Název programu
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa
2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Příjemce
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Partneři projektu
Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Gymnázium Brno, Třída Kapitána Jaroše 14
Gymnázium Brno - Řečkovice
Gymnázium Tišnov
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
Rozpočet projektu
20 611 035, 50 Kč
Začátek realizace
1. 8. 2014
Konec realizace
30. 6. 2015
Délka projektu
11 měsíců
Stručnýpopis projektu
Cílem projektu je podpořit zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů
 na středních a vyšších odborných školách, a touto cestou zvýšit zájem studentů o studium
těchto oborů na vysokých školách a motivovat je pro zapojení do vědy a výzkumu.
Aktivity budou zahrnovat organizaci přednášek českých i zahraničních odborníků pro
studenty ve fakultní nemocnici i v jednotlivých partnerských školách, stáže a odborné semináře
pro pedagogy a také Akademii ICRC, která studentům nabídne možnost nahlédnout pod
pokličku lékařského výzkumu a pod vedením mentorů se zapojit do výzkumných týmů.
Současně je projekt zaměř na rozvoj dovedností a znalostí z oblasti klinického výzkumu
současných a budoucích výzkumných sester, které tvoří důležitou součást výzkumných týmů
Vzdělávací aktivity budou podpořeny vznikem příručky pro výzkumné sestry a také krátkých
 informačních videí.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Kontakt
Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
 
Manažer projektu
 
Tel.: +420 543 185 486
www stránky Akademie ICRC

Syndikovat obsah