EU peníze středním školám

Projekt č. CZ.1.07/1.5.00/34.0840 Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu

V rámci projektu EU peníze středním školám realizuje naše škola od 1. 7. 2012 projekt č. CZ.1.07/1.5.00/34.0840 s názvem "Zvyšování efektivity a kvality výuky na gymnáziu". Škola realizuje klíčovou aktivitu "Inovace a zkvalitnění výuky prostřednistcvím ICT", v rámci které jsme se zavázali k vytvoření a praktickému ověření následujících 30 sad digitálních učebních materiálů:

01_SADA  CHE  Téma: Maturitní okruhy z chemie (OKT)
02_SADA  BIO   Téma: Učivo biologie - zoologie (PRI)
03_SADA  FRA  Téma: Učivo jazykového semináře z francouzského jazyka (SEP-OKT)
04_SADA  DEJ   Téma: Pravěk (PRI)
05_SADA  CHE  Téma: Chemie prvků I (KVI-SEX)
06_SADA  FYZ   Téma: Učivo fyziky (PRI-SEK)
07_SADA  BIO   Téma: Učivo předmětu biologie (SEP)
08_SADA  BIO   Téma: Učivo biologie (KVI)
09_SADA  CHE  Téma: Základy obecné chemie (KVI)
10_SADA  FRA   Téma: Francouzský jazyk - slovní zásoba a gramatika
11_SADA  ZSV   Téma: Mezinárodní vztahy (OKT)
12_SADA  DEJ   Téma: Pravěk a starověk (KVI)
13_SADA  DEJ   Téma: Středověk (KVI-SEX)
14_SADA  DEJ   Téma: Novověk (TER-KVA)
15_SADA  INF    Téma: Učivo informatiky (SEK-TER)
16_SADA  INF    Téma: Učivo informatiky (KVI-SEX)
17_SADA  INF    Téma: Učivo semináře z informatiky (SEP-OKT)
18_SADA  INF    Téma: Tabulkový kalkulátor (KVA)
19_SADA  CHE  Téma: Chemie a člověk (KVA)
20_SADA  CHE  Téma: Anorganické názvosloví a výpočty příkladů
21_SADA  CHE  Téma: Organická chemie II. (SEP-OKT)
22_SADA  CHE  Téma: Laboratorní práce z chemie (SEK, TER, KVI)
23_SADA  CJL   Téma: Česká jazyk - literatura, gramatika, stylistika (PRI-SEK)
24_SADA  FRA  Téma: Francouzský jazyk - slovní zásoba, gramatika, reálie
25_SADA  DEJ   Téma: Dějiny nové doby (KVA)
26_SADA  NEM  Téma: Německý jazyk - slovní zásoba, gramatika, reálie
27_SADA  ZSV   Téma: Právo (KVI-SEX)
28_SADA  ZEM  Téma: Asie (KVI-SEX)
29_SADA  ZEM  Téma: Afrika (KVI)
30_SADA  DEJ   Téma: Raný novověk (TER, SEX)

Kontakt: blahova@gyrec.cz
 

Syndikovat obsah