Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

VÝUKOVÉ EXKURZE

    Přírodní laboratoř je využívána nejen studenty gymnázia, realizujeme také výukové programy pro žáky 2. stupně ZŠ. V rámci projektu spolupracuje s gymnáziem v současnosti  7 základních škol z Brna a okolí. Do budoucna plánujeme nabídnout výukové programy i dalším školám.

    Jeden výukový program se relizuje přibližně 3 hodiny. Je rozdělen do dvou částí s krátkou přestávkou.  Jedna část programu je věnována biologicko-geologickým tématům, druhá tématům fyzikálním. Žáci jsou rozděleni do skupin, kterým se věnují 3 lektoři (učitelé gymnázia). Žáci si nejen ověří v praxi teoretické poznatky z hodin přírodovědných předmětů, získají i celou řadu nových informací z doposud neznámých témat. Jeden výukový program je určen maximálně pro 30 žáků.