Gymnázium Brno-Řečkovice

Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice 621 00

Výchovné poradenství

nižší stupeň

výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šauerová

konzultační hodiny: úterý 4.-5. vyučovací hodina nebo dle dohody


vyšší stupeň

výchovná poradkyně: Mgr. Dana Tellerová

konzultační hodiny: úterý 5. vyučovací hodina